ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ Меню
104

контакт-центр

Контакт-центр 0372 931 804

Контакт-центр0372 931 804

26.03.2020 / 15:03

Договір постачання природного газу побутовим споживачам зі змінами внесеними Постановою від 10.06.2020

10 червня 2020 року внесені зміни до Типового договору постачання природного газу.

Типовий Договір постачання природного газу побутовим споживачам (далі - Договір) є публічним і регламентує порядок та умови постачання природного газу Споживачу як товарної продукції Постачальником (ТОВ «Чернівцігаз Збут») і укладається між ТОВ «Чернівцігаз Збут» та споживачами природного газу. Типовий договір постачання врегульовує взаємовідносини споживача і постачальника газу; в ньому визначені обсяг, режим, строки, якість надання та порядок оплати послуг, права, обов`язки, відповідальність сторін тощо.

Договір затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2500. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), від 30 вересня 2015 року №2496 (далі – Правила постачання) та є однаковими для всіх побутових споживачів України. Правила постачання природного газу було опубліковано в журналі «Офіційний вісник України» №92 від 27.11.2015 року.

Постановою НКРЕКП № 1080 від 10.06.2020 р. затверджено зміни до Типового договору постачання природного газу. Нові редакції Типового договору та заяви-приєднання до умов Договору постачання природного газу побутовим споживачам – доступні для завантаження у приєднаному файлі.

Фактом укладення цього Договору є включення Постачальником Споживача до свого Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи на підставі заяви-приєднання, поданої Споживачем в установленому законодавством порядку.

Перелік послуг, що надаються газопостачальним підприємством побутовому споживачу

1. Укладання договору на постачання природного газу в порядку, визначеному чинним законодавством, в тому числі шляхом надсилання заяви-приєднання побутовому споживачу тощо.
2. Публікація в засобах масової інформації та на власному сайті чинної редакції Правил постачання природного газу та Типового договору постачання природного газу для побутових споживачів.
3. Надання письмової форми Договору постачання природного газу на письмову вимогу побутового споживача.
4. Публікація в засобах масової інформації та на власному сайті інформації про зміну уповноваженим державним органом цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію (у разі надання постачальнику спеціальних обов'язків відповідно до постанов КМУ).
5. Постачання споживачам природного газу у необхідних для них об'ємах (обсягах), відповідно до Договору на постачання природного газу.
6. Забезпечення безперервного постачання природного газу споживачу на умовах чинного Договору постачання природного газу до моменту його припинення.
7. Забезпечення належної якості послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства України та умов Договору.
8. Обчислення і надання рахунків Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених умовами Договору постачання природного газу.
9. Надання Споживачу інформації про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншої інформації, що вимагається чинними нормативно-правовими актами.
10. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень побутових споживачів, зокрема з питань нарахувань за природний газ.
11. Зменшення розміру плати в разі погіршення наданих побутовому споживачу послуг.
12. Надання інформації про порядок оплати за спожитий природний газ, в тому числі через послуги Контакт-Центру за телефоном (0372) 931-804.
13. Безоплатне надання інформації про обсяги та інші показники споживання природного газу побутовим споживачем.
14. Проведення звіряння розрахунків за наданні послуги з газопостачання з побутовими споживачами.
15. Видача побутовому споживачеві безоплатно платіжного документу на оплату за природний газ.
16. Надання необхідних документів побутовим споживачам для отримання субсидії на відшкодування витрат за спожитий природний газ та іншу адресну допомогу, що надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або іншим державним органом.
17. Укладення за взаємним погодженням сторін графіку погашення заборгованості до Договору постачання природного газу або окремого Договору про реструктуризацію заборгованості у разі виникнення у споживача/побутового споживача заборгованості за Договором постачання природного газу.
18. Відкриття в уповноваженому банку поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування грошей за спожитий природний газ та зазначення його номеру у договорі (у разі надання постачальнику спеціальних обов'язків відповідно до постанов КМУ).
19. Інші послуги, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством України.